درباره ما

آموزشگاه زبان آلمانی شیلر کلن
schiller sprach institut
انستیتو شیلر کُلن

موسسه آموزش زبان آلمانی شیلر کُلن

انستیتو شیلر کُلن در بهمن ماه ۱۳۹۹ خورشیدی در پایتخت ایران به منظور برگزاری دوره های آنلاین آموزش زبان آلمانی شروع به فعالیت نمود.

مدرسین این مجموعه در تهران با دانش آموزشی به روز و مورد تایید کلن هستند.

کتب دیجیتال و متود آموزشی انستیتو شیللر بر اساس سیستم مدیریت یادگیری (LMS) و آموزش آنلاین و نیز بکارگیری چارچوب مشترک اروپایی مرجع برای زبان ها (GER) طرح شده اند. با توجه به ارتباطات و همکاری های مستقیم این مجموعه با مراکز مختلف در ایالت های آلمان، در کنار آموزش زبان آلمانی بصورت مجازی در ایران، مجری ترجمه مدارک به زبان آلمانی و نیز مهاجرت افراد به کشور آلمان در قالب دوره های Ausbildung است.