کلاس های مکالمه

آموزشگاه زبان آلمانی شیلر کلن

مؤسسه آموزش زبان آلمانی شیلر کلن، کلاس‌های مکالمه عادی A1 تا C2 و کلاس مکالمه مخصوص مصاحبه کاری را بصورت خصوصی ارائه می‌نماید.

در ادامه می‌توانید با ورود به کلاس مورد نظر اطلاعات بیشتری کسب و ثبت نام کنید.

لیست کلاس‌ها