دسته بندی: گرامر زبان آلمانی

اسم ها در زبان آلمانی
گرامر زبان آلمانی

اسم ها در زبان آلمانی چه هستند؟

اسم ها افراد، مکان ها و اشیاء هستند. اینها می توانند چیزهای واقعی حتی ایده های انتزاعی باشند.(der Mann، der Hund، die Lampe، der Computer،