دوره های ترمیک

آموزشگاه زبان آلمانی شیلر کلن

مؤسسه آموزش زبان آلمانی شیلر کلن، دوره های مختلفی از مقدماتی تا پیشرفته بصورت ترمیک ارائه می نماید.

زبان آموزان مبتدی باید از سطح A1.1 شروع کنند.

دوره های آموزشی به صورت عادی، فشرده و یا فوق فشرده ارائه می شوند.

در ادامه می‌توانید با ورود به دوره مورد نظر اطلاعات بیشتری کسب و ثبت نام کنید.

دوره‌های سطح A

دوره‌های سطح B

دوره‌های سطح C