کلاس های آمادگی آزمون

آموزشگاه زبان آلمانی شیلر کلن

مؤسسه آموزش زبان آلمانی شیلر کلن، کلاس‌های آمادگی آزمون A1 تا C2 و آزمون TestDaF را ارائه می‌نماید.

موسسه شیلر کلن زبان آموزان را برای شرکت در آزمون‌های موسسه گوته و ösd آماده می‌نماید.

در ادامه می‌توانید با ورود به کلاس مورد نظر اطلاعات بیشتری کسب و ثبت نام کنید.

کلاس‌های آمادگی آزمون گوته

کلاس‌های آمادگی آزمون ÖSD

کلاس‌های آمادگی آزمون دیگر