دسته بندی: آموزش زبان آلمانی برای سطوح مبتدی

آموزش زبان آلمانی برای سطوح مبتدی

الفبا و حروف ترکیبی زبان آلمانی + تلفظ صوتی

الفبای زبان آلمانی با استفاده از الفبای لاتین نوشته می‌شود که به طور استاندارد شامل ۲۶ حرف است. این الفبا همچنین شامل سه واکه با