دسته بندی: آموزش زبان آلمانی برای سطوح مبتدی

چگونگی خواندن و نوشتن اعداد آلمانی
آموزش زبان آلمانی برای سطوح مبتدی

چگونگی خواندن و نوشتن اعداد آلمانی

در این مقاله، به یادگیری نحوه خواندن اعداد در زبان آلمانی می‌پردازیم. از اعداد 0 تا 100 ، قواعد خاصی برای تلفظ و نوشتار وجود

الفبا و حروف ترکیبی زبان آلمانی
آموزش زبان آلمانی برای سطوح مبتدی

الفبا و حروف ترکیبی زبان آلمانی + تلفظ صوتی

الفبای زبان آلمانی با استفاده از الفبای لاتین نوشته می‌شود که به طور استاندارد شامل ۲۶ حرف است. این الفبا همچنین شامل سه واکه با