الفبا و حروف ترکیبی زبان آلمانی + تلفظ صوتی

الفبای زبان آلمانی با استفاده از الفبای لاتین نوشته می‌شود که به طور استاندارد شامل ۲۶ حرف است. این الفبا همچنین شامل سه واکه با علامت دونقطه در فراز (ä، ö و ü) و حرف استست (ß) است.

سیستم نوشتاری آلمانی به شدت واج‌محور و هماهنگ با گفتار است. به همین دلیل، به جز در موارد خاص، تلفظ کلمات را می‌توان به راحتی از املای آن‌ها تشخیص داد. با این وجود، در برخی موارد، از املای تاریخی یا مشابه با دیگر املاها استفاده می‌شود.

الفبای زبان آلمانی، همانند هر زبان دیگری، در واقع دروازه ورود به دنیای زبان است. این دروازه که حاوی حروف و نمادهای مخصوص به خود است، اساسی‌ترین گام در یادگیری هر زبان محسوب می‌شود.

در این مقاله، به بررسی الفبا و حروف ترکیبی زبان آلمانی و نحوه تلفظ آن می‌پردازیم. هدف اصلی ما، ارائه یک راهنمای جامع برای افراد مبتدی است که می‌خواهند با الفبا و تلفظ صحیح حروف آلمانی آشنا شوند.

آشنایی با الفبا اساسی‌ترین گام در یادگیری هر زبانی است. الفبای آلمانی شامل حروف صدا دار و بی‌صدا و حروف ترکیبی است که در تلفظ کلمات و جملات زبان آلمانی تأثیرگذارند. این مرحله اولیه، اساسی‌ترین قدم برای ایجاد ارتباط صحیح با زبان آلمانی است و ما در اینجا سعی داریم با ارائه مطالبی ساده و موثر، این گام را برای شما آسان کنیم.

در ادامه، به بررسی الفبای زبان آلمانی و نحوه تلفظ هر حرف خواهیم پرداخت.

۲۶ حرف الفبا و ۴ حرف افزوده زبان آلمانی

حرف الفبا تلفظ مثال
A - a Ah - آ Auto (خودرو)
B - b Beh - بِ Buch (کتاب)
C - c Tseh - تسِ Cafe (کافه)
D - d Deh - دِ Dach (سقف)
E - e Eh - اِ Elefant (فیل)
F - f Eff - اِف Fenster (پنجره)
G - g Geh - گِ Garten (باغ)
H - h Hah - ها Haus (خانه)
I - i Ih - ای Igel (خارپشت)
J - j Yott - یوت Jahr (سال)
K - k Kah - کا Kind (کودک)
L - l Ell - اِل Lampe (لامپ)
M - m Emm - اِم Maus (موش)
N - n Enn - اِن Nase (بینی)
O - o Oh - اُ Ober (اپراتور)
P - p Peh - پِ Papier (کاغذ)
Q - q Kuh - کو Quelle (منبع)
R - r Err - اِر Rose (گل رز)
S - s Ess - اِس Schule (مدرسه)
T - t Teh - تِ Tisch (میز)
U - u Uh - او Uhr (ساعت)
V - v Fau - فاو Vogel (پرنده)
W - w Veh - وِ Wasser (آب)
X - x Iks - اِکس Xenon (زنون)
Y - y Ypsilon - اِپسیلون Yoga (یوگا)
Z - z Tzett - تسِت Zirkus (سیرک)
Ä - ä Eh - اِ Mädchen (دختر)
Ö - ö Uh - اُ Höhle (غار)
Ü - ü Ooh - او Hütte (کلبه)
ẞ - ß Estset - استست Fuß ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍(پا)

حروف صدادار و بی‌صدای آلمانی

حروف صدا‌دار در زبان آلمانی شامل حروف A, E, I, O, U و همچنین حروف اوملات Ä, Ö, Ü می‌باشند. این حروف در تلفظ کلمات و جملات نقش مهمی دارند.

حروف بی صدا شامل مجموعه‌ای از حروف مانند B، C، D، F، G، H، J، K، L، M، N، P، Q، R، S، T، V، W، X، Y، Z می‌شوند. این حروف معمولاً در تلفظ کلمات و جملات به عنوان مکمل حروف صدادار عمل می‌کنند و به همراه حروف صدادار، کلمات را تشکیل می‌دهند.

تلفظ حروف ترکیبی و غیر ترکیبی در زبان آلمانی

در زبان آلمانی با ترکیب دو یا چند حرف ممکن است یک صدای جدید ساخته شود. به این صداهای ترکیبی در زبان آلمانی حروف ترکیبی یا مرکب می گویند.

در زبان آلمانی، حروف ترکیبی یکی از موارد چالش‌برانگیز برای زبان‌آموزان مبتدی می‌باشد. این حروف ترکیبی نه تنها در تلفظ کلمات بلکه در معنای آنها نیز تأثیرگذار هستند.

در ادامه به حروف ترکیبی و غیر ترکیبی می‌پردازیم:

ie

توضیح:

ترکیب دو حرف ie صدایی شبیه به «ایی» دارد و به صورت کشیده تلفظ می‌شود. در واقع در مواجهه با این ترکیب در کلمات آلمانی، آن کلمه بصورت کشیده تلفظ می‌شود. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

lieben

دوست داشتن

sie

آنها یا او

sieben

هفت

ei

توضیح:

ترکیب دو حرف ei صدایی مانند «آی» دارد و به این صورت تلفظ می‌شود. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

nein

نه

klein

کوچک

Eis

بستنی

au

توضیح:

ترکیب دو حرف au صدایی مانند «آاو» دارد و در مواجهه با این ترکیب در کلمات آلمانی باید به این صورت تلفظ شود. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

bauen

ساختن

laut

صدا

Auto

اتومبیل

eu / äu

توضیح:

تلفظ ترکیب دو حرف eu و دو حرف äu به صورت یکسان می‌باشد و صدایی مانند «اُی» دارد که باید در مواجهه با این ترکیب‌ها در کلمات آلمانی صدای این ترکیب را ادا کرد. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

heute

امروز

teuer

گران

Bäume

درختان

a / e / o / u / i / ä / ü / ö + h

توضیح:

در تلفظ هر یک از حروف صدادار a/e/o/u/i/ä/ü/ö که بعد از آن‌ها حرف h بیاید، حروف صدادار بصورت کشیده تلفظ می‌شوند و همچنین نکته قابل توجه این است که حرف h نیز تلفظ نمی‌شود. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

نکته:

حرف h که در اول کلمه بیاید به صورت عادی تلفظ می‌شود اما اگر در وسط کلمه باشد از روند بالا تابعیت می‌کند و تلفظ نمی‌شود.

مثال:

fahren

رانندگی کردن

Stuhl

صندلی

Bohne

لوبیا

haben

داشتن

aa / ee / oo

توضیح:

اگر هر یک از حروف صدادار a/e/o بصورت پشت سر هم تکرار شوند و حروف ترکیبی aa/ee/oo را بسازند، حرف اول را باید در نظر گرفت به صورت کشیده تلفظ کرد و حرف دوم نیز در نظر گرفته نمی‌شود. بطور مثال در تلفظ کلمه Boot تلفظ «بُــــت» درست است و «بووت» اشتباه می‌باشد. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید و تکرار کنید تا متوجه شوید.

مثال:

Haare

موها

Zoo

باغ وحش

Boot

قایق

Kaffee

قهوه

nn / mm / ...

توضیح:

این مورد دقیقا برعکس مورد قبلی است. اگر هر یک از حروف بی‌صدای آلمانی مانند nn/mm و تمام حروف بی‌صدای آلمانی بصورت پشت سر هم در کلمات تکرار شوند، و قبل از آن‌ها یک حرف صدادار باشد، باید حرف صدادار به صورت کوتاه و سریع تلفظ شود. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

Kommen

آمدن

offen

باز

Wasser

آب

sch

توضیح:

ترکیب سه حرف sch صدایی مانند «شْ» غلیظ دارد و در مواجهه با این ترکیب در کلمات آلمانی باید به این صورت تلفظ شود. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

schreiben

نوشتن

schön

زیبا

Mensch

انسان

o / a / u / au + ch

توضیح:

در تلفظ هر یک از حروف o/a/u/au که بعد از آن‌ها حروف ch بیاید، حروف بصورت عادی تلفظ می‌شوند و حرف ch نیز در اینجا بصورت «خ» تلفظ می‌شود. یعنی حروف och بصورت «اُخ» ، ach بصورت «آخ» ، uch بصورت «اووخ» و auch به صورت «آاوخ» تلفظ می‌شوند. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

Tochter

دختر

Nacht

شب

Buch

کتاب

Bauch

شکم

نکته:

معمولا در موارد دیگر ch اصولا «ش» تلفظ می‌شود.

نکته:

همچنین ch در کلمات غیر آلمانی به همان شکلی در زبان مبدا می‌باشد تلفظ می‌شود.

مثال:

chili

فلفل چیلی

Charakter

شخصیت

i / e / ä / ü / ö + ch

توضیح:

در تلفظ هر یک از حروف i/e/ä/ü/ö که بعد از آن‌ها حروف ch بیاید، حروف بصورت عادی تلفظ می‌شوند و حرف ch نیز در اینجا بصورت «ش» تلفظ می‌شود. یعنی حروف ich بصورت «ایش» ، ech بصورت «اِش» ، äch بصورت «اِش» ، üch بصورت «اوش» و öch بصورت «اُش»تلفظ می‌شوند. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

Richtig

درست

Technologie

تکنولوژی

Wächter

نگهبان

Bücher

کتب

Möchten

خواستن

sp

توضیح:

در این حالت تلفظ حروف ترکیبی sp را باید مانند حروف schp تلفظ کنیم در واقع باید حروف sch را با s جایگزین کنیم و تلفظ کنیم. همانطور که قبلتر گفتیم تلفظ sch بصورت «ش» غلیظ می‌باشد. بنابراین تلفظ حروف ترکیبی sp به صورت «شْــپ» می‌باشد. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

sprechen

صحبت کردن

Sport

ورزش

Beispiel

مثال

st

توضیح:

در این حالت تلفظ حروف ترکیبی st را باید مانند حروف scht تلفظ کنیم. در واقع در اینجا نیز باید حروف sch با حرف s جایگزین کنیم و تلفظ کنیم. همانطور که قبلتر گفتیم تلفظ sch بصورت «ش» غلیظ می‌باشد. بنابراین تلفظ حروف ترکیبی st بصورت «شْــت» می‌باشد. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

نکته:

حروف ترکیبی st هنگامی که اول کلمه باشند، مانند کلمه straße از تلفظ به صورت «شْــت» پیروی می‌کند.

نکته:

همچنین اگر حروف ترکیبی st در وسط کلمه باشد و حروف st و حروف بعدی کلمه یک لغت معنادار را تشکیل دهد، مانند کلمه aufstehen که حاوی لغت معناردار stehen است، از تلفظ به صورت «شْـت» پیروی می‌کند. در غیر این صورت مانند مورد بعدی است.

مثال:

Straße

خیابان

studieren

تحصیل کردن

stop

توقف

aufstehen

برخاستن

stehen

ایستادن

st

توضیح:

تفاوت این ترکیب با مورد قبلی در این است: هنگامی که حروف st در آخر کلمه قرار گیرند یا st در وسط کلمه باشد و حروف بعدی کلمه هیچ معنای لغوی نداشته باشند، st به صورت عادی «سْـت» تلفظ می‌شود. بنابراین این حالت، از تلفظ مورد قبلی پیروی نمی‌کند و این حروف به صورت عادی «سْـت» تلفظ می‌شوند. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

نکته:

همچنین این ترکیب حروف در لغاتی که ریشه غیر آلمانی دارند نیز به همین صورت عادی تلفظ می‌شود.

مثال:

Obst

میوه

fast

سریع

kosten

هزینه داشتن

System

سیستم

ig

توضیح:

این حروف ترکیبی را در صورتی که در آخر کلمه قرار داشته باشند، می‌توان به دو صورت «ایش» و «ایگ» تلفظ نمود. اما در صورتی که در وسط کلمه قرار داشته باشد باید حتما به صورت «ایگ» تلفظ نمود. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

نکته:

تلفظ «ایش» کاربرد بیشتری دارد، اما «ایگ» ممکن است در برخی ایالت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

نکته:

گاهی اوقات ممکن است بعد از حروف ig حروف keit بیاید، که در این حالت هم بصورت «ایش» تلفظ می‌شود.

مثال:

vierzig

چهل

Richtig

درست

richtige Zeit

زمان مناسب

König

پادشاه

Wenigkeit

کمی

Nettigkeit

محبت

tion

توضیح:

در این حالت از حروف ترکیبی، حروف tion را با حروف tsion جایگزین و بصورت «تْسیون» تلفظ می‌کنیم.  به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

Station

ایستگاه

Position

وضعیت

Reaktion

واکنش

Pf

توضیح:

این ترکیب را میتوان بصورت «پْف» تلفظ نمود، همچنین برخی نیز بصورت «پْفّ» تلفظ می‌کنند یعنی شدت حرف f را بیشتر می‌کنند. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

Pferd

اسب

Pflegen

مراقبت کردن

Pfund

پوند

Apfel

سیب

chs

توضیح:

حروف ترکیبی chs بصورت Ks «کْس» یا X «اکس» تلفظ می‌شوند. به تلفظ صوتی مثال‌های زیر گوش کنید.

مثال:

wachsen

رشد کردن

Sechs

شش

ck

توضیح:

این ترکیب به صورت «ک» تلفظ می‌شود و همچنین این ترکیب باعث می‌شود حرف صدادار قبلش کوتاه تلفظ شود.

مثال:

Lack

لاک

Zecke

کنه

dick

ضخیم

R , r

توضیح:

حرف R , r اگر بعدش یک حرف صدادار بیاید به صورت «ق» تلفظ می‌شود.

مثال:

rot

قرمز

Rakete

موشک

Fahrrad

دوچرخه

Rad

چرخ

Traube

انگور

نکته:

اگر حرف r در آخر کلمه بعد از i یا e بود، به صورت a بسیار خفیف تلفظ می‌شود.

مثال:

Order

دستور

ihr

آنها

weder

هیچ‌کدام

نکته:

اگر حرف r وسط کلمه باشد که بعدش حرف صدادار نباشد، حرف r به گوش نمی‌رسد.

مثال:

warten

صبر کردن

arbeiten

کار کردن

hart

سخت

S , s

توضیح:

اگر در یک کلمه حرف S , s داشته باشیم و بعدش یک حرف صدادار وجود داشته باشد، حرف S , s به صورت «ز» تلفظ می‌شود.

مثال:

sauer

ترش

sauber

تمیز

sieben

هفت

senden

ارسال کردن

ss , ß

توضیح:

هر دو این حرف‌ها صدای «س» دارند. تنها تفاوتشان این است که وقتی ß در کلمه باشد، حرف صدادار قبلش به صورت کشیده تلفظ می‌شود.

مثال:

Straße

ارسال کردن

Strauß

ارسال کردن

heißen

ارسال کردن

نکته:

هنگامی که ss در کلمه باشد، حرف صدادار قبلش باید کوتاه تلفظ شود.

مثال:

dass

که

dessen

که

vergessen

فراموش کردن

نکته:

نکته: اگر این نکات را در تلفظ رعایت نکنیم ممکن است معنای کلمه تغییر پیدا کند.

tsch

توضیح:

این ترکیب حروف به صورت «چ» تلفظ می‌شود.

مثال:

Deutsch

آلمانی

Quatsch

کلام بی‌معنی یا مزخرف

qu

توضیح:

این ترکیب حروف به صورت «کو» تلفظ می‌شود.

مثال:

Quelle

منبع

Qualität

کیفیت

فهرست مطالب

این پست چقدر برایتان مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا امتیاز دهید!

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

امتیازی ثبت نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

اشتراک‌گذاری

واتساپ
تلگرام
پینترست
اسکایپ
لینکداین
فیسبوک
توئیتر
ایمیل
پرینت

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *